PARTENERI GAL

PARTENERI GAL

Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest este un parteneriat public-privat alcătuit din 50 de entități, dintre care 16 unități administrativ teritoriale (15 comune și un oraș), respectiv Găești, Crângurile, Dragodana, Gura Foii, Gura Șuții, Lucieni, Mătăsaru, Mogoșani, Nucet, Perșinari, Petrești, Produlești, Raciu, Sârbeni, Uliești, Văcărești, organizații neguvernamentale, firme private. Astfel, în cadrul acestui parteneriat, componenta publică este în proporție de 32%, iar componenta privată de 68% (societate civilă – 14% și firme private – 54%).

Componența parteneriatului

 

PARTENERI PUBLICI
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate)
1. Oraş Găeşti Găeşti
2. Comuna Crângurile Crângurile
3. Comuna Dragodana Dragodana
4. Comuna Gura Foii Gura Foii
5. Comuna Gura Şuţii Gura Şuţii
6. Comuna Lucieni Lucieni
7. Comuna Mătăsaru Mătăsaru
8. Comuna Mogoşani Mogoşani
9. Comuna Nucet Nucet
10. Comuna Perşinari Perşinari
11. Comuna Petreşti Petreşti
12. Comuna Produleşti Produleşti
13. Comuna Raciu Raciu
14. Comuna Sârbeni Sârbeni, judeţul Teleorman
15. Comuna Ulieşti Ulieşti
16. Comuna Văcăreşti Văcăreşti
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 32%
PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție)
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială(localitate)
1. S.C. ELADA S.R.L. Petreşti
2. S.C. CANDID COM S.R.L. Petreşti
3. S.C. CARISA-INN S.R.L. Lucieni
4. S.C. CAMOS-TRANS S.R.L. Mogoşani
5. S.C. IGO S.A. Găeşti
6. S.C. DOMOLUX DESIGN CONSTRUCT S.R.L. Găeşti
7. S.C. EMILCRIST COM S.R.L. Găeşti
8. Rădulescu Mihaela Georgia Întreprindere Individuală Ulieşti
9. Tincu Anamaria Întreprindere Individuală Petreşti
10. Voicu Mihaela Întreprindere Individuală Văcăreşti
11. Bălăşoiu Ionela Marilena Întreprindere Individuală Mogoşani
12. Butoi Daniela Ionela Întreprindere Individuală Dragodana
13. Găitănaru Valentin Întreprindere Individuală Ulieşti
14. Neagu Bogdan Constantin Persoană Fizică Autorizată Lucieni
15. Petcu Nicoleta Întreprindere Individuală Văcăreşti
16. Raicu Iulian Gheorghiţă Întreprindere Individuală Găeşti
17. Stoica Mihail Ştefan Persoană Fizică Autorizată Lucieni
18. Stănică Adrian Întreprindere Individuală Ulieşti
19. Necula Liviu Întreprindere Individuală Sîrbeni, judeţul Teleorman
20. Ungureanu George Emilian Persoană Fizică Autorizată Nucet
21. Amuza Carmen Andreea Persoană Fizică Autorizată Mogoşani
22. Cabinet medical Veterinar Individual Slav Cristian Mătăsaru
23. Țibichi Florin-Alexandru Întreprindere Individuală Mătăsaru
24. S.C. Promt Service Computer S.R.L Gura Foii
25. Bogoi Ionel Cristi Întreprindere Individuală Găeşti
26. S.C. Depolux Construct S.R.L. Crângurile
27. S.C. ERBALACT S.R.L. Nucet
PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI  DIN TOTAL PARTENERIAT 54%
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/filială (localitate)
1. Asociaţia Europa Socială Găeşti
2. Asociaţia Socio-Culturală Petreşti Petreşti
3. Asociaţia Social Culturală de Sprijin a Comunităţii Lucieni „Vlad Ţepeş” Lucieni
4. Asociaţia Agroser Gura Şuţii Gura Şuţii
5. Asociaţia Europe Generation 2020 Găeşti
6. Asociația Fermierilor din Dâmboviţa Sud-Vest Găeşti
7. Asociaţia Tineri și Activi spre Viitor Dâmbovița Găeşti
PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 14%