G.A.L MICROREGIUNEA DÂMBOVIȚA SUD-VEST

[rev_slider alias=”education_home_slider”]

Vă informăm că, pe perioada stării de alertă, programul de lucru cu publicul (online, telefonic sau prin servicii de curierat) se va desfășura între următoarele ore:

Luni, Marți, Miercuri și Joi între 10:00 și 16:00

Vineri între 10:00 și 14:00

Programul de lucru direct cu publicul, la sediul GAL, este suspendat pe perioada stării de alertă cauzată de pandemia de COVID-19. Relațiile cu publicul se vor desfășura temporar doar în mediul online, prin intermediul adresei de e-mail (galmicroregdbsv@gmail.com), prin intermediul telefonului și prin servicii de curierat.

De asemenea, vă informăm că solicitările de informații privind măsurile finanțate prin SDL se suspendă și vor fi acordate exclusiv telefonic până la o dată care va fi comunicată în mod oficial pe pagina de internet a GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest.

Prin excepție, pentru eliminarea unui eventual blocaj în cazul proiectelor aflate în implementare, se va primi și înregistra doar corespondența transmisă de beneficiarii cu contracte de finanțare sprijinite prin SDL, prin curier sau depusă de reprezentanții acestora. Corespondența va fi supusă procedurii de dezinfecție, urmând ca înregistrarea documentelor să se efectueze după parcurgerea tuturor etapelor de dezinfecție, comunicarea numărului de înregistrare urmând a se efectua telefonic/e-mail.

Orice modificare va fi anunțată în timp util și pe site-ul nostru, www.galdbsv.ro.

Aveți în vedere și site-ul AFIR, www.afir.info, pentru actualizările privind implementarea proiectelor contractate, precum și a celor aflate în proces de evaluare.

Arhivă

 1. În perioada 18 septembrie – 17 octombrie 2017, Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest a organizat prima sesiune de depunere proiecte pentru finanțare prin măsura 3/2B – Tineri fermieri. Fondurile nerambursabile aferente acestui apel de selecție au fost de 816.276,18 euro.

S-au primit 30 de proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 1.200.000 euro, a căror situație, în urma evaluării, se prezintă astfel:

 • 20 proiecte eligibile și selectate pentru finanțare, cu o valoare publică nerambursabilă de 800.000 euro,
 • 3 proiecte eligibile, dar neselectate pentru finanțare din lipsă de fonduri, cu o valoare publică nerambursabilă de 120.000 euro,
 • 5 proiecte neconforme, cu o valoare publică nerambursabilă de 200.000 euro,
 • 1 proiect neeligibil, cu o valoare publică nerambursabilă de 40.000 euro,
 • 1 proiect retras, cu o valoare publică nerambursabilă de 40.000 euro.

În data de 19 decembrie 2017, Asociația G.A.L. Microregiunea DBSV a depus la OJFIR Dâmbovița proiectele eligibile și selectate pentru finanțare, situația acestora, în momentul de față, prezentându-se astfel:

 • 8 solicitanți au fost notificați privind selectarea cererilor de finanțare și semnarea contractelor de finanțare,
 • 5 solicitanți au fost notificați privind selectarea cererilor de finanțare, urmând să fie notificați privind semnarea contractelor de finanțare,
 • 7 proiecte sunt în curs de evaluare.
 1. În perioada 27 septembrie – 30 octombrie 2017, Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest a organizat prima sesiune de depunere proiecte pentru finanțare prin măsura 5/6A – Non-agricol, cu o alocare nerambursabilă de 700.000 euro.

Au fost înregistrate 20 de proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 908.523 euro, din care:

 • 9 proiecte au selectate pentru finanțare, cu o valoare publică nerambursabilă de 588.523 euro,
 • 5 proiecte sunt eligibile, dar neselectate pentru finanțare din lipsa fondurilor,
 • 5 proiecte neeligibile și
 • 1 proiect neconform.

În data de 6 martie 2018, Asociația G.A.L. Microregiunea DBSV a depus la OJFIR Dâmbovița cele 9 proiecte eligibile și selectate pentru finanțare, acestea fiind în prezent în proces de evaluare.