PROCEDURA DE SELECȚIE

Procedura de evaluareselecție, versiunea 2

Procedura de evaluare-selecție, versiunea 1

ROF Comitet de Selecție şi Comisia de Soluționare a Contestațiilor pentru proiectele depuse la GAL Microregiunea DBSV