G.A.L MICROREGIUNEA DÂMBOVIȚA SUD-VEST

Pe perioada stării de urgență, programul Asociației G.A.L. Microregiunea DBSV cu publicul este suspendat.

Pentru informații, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail galmicroregdbsv@gmail.com sau la următoarele numere de telefon: 0727.373.631, 0729.210.220, 0726.883.587. Totodată, urmăriți și site-ul GAL unde vor fi prezentate actualizări privind activitatea noastră, www.galdbsv.ro.

Aveți în vedere și site-ul AFIR, www.afir.info, pentru actualizările privind implementarea proiectelor contractate, precum și a celor aflate în proces de evaluare.

Arhivă

 1. În perioada 18 septembrie – 17 octombrie 2017, Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest a organizat prima sesiune de depunere proiecte pentru finanțare prin măsura 3/2B – Tineri fermieri. Fondurile nerambursabile aferente acestui apel de selecție au fost de 816.276,18 euro.

S-au primit 30 de proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 1.200.000 euro, a căror situație, în urma evaluării, se prezintă astfel:

 • 20 proiecte eligibile și selectate pentru finanțare, cu o valoare publică nerambursabilă de 800.000 euro,
 • 3 proiecte eligibile, dar neselectate pentru finanțare din lipsă de fonduri, cu o valoare publică nerambursabilă de 120.000 euro,
 • 5 proiecte neconforme, cu o valoare publică nerambursabilă de 200.000 euro,
 • 1 proiect neeligibil, cu o valoare publică nerambursabilă de 40.000 euro,
 • 1 proiect retras, cu o valoare publică nerambursabilă de 40.000 euro.

În data de 19 decembrie 2017, Asociația G.A.L. Microregiunea DBSV a depus la OJFIR Dâmbovița proiectele eligibile și selectate pentru finanțare, situația acestora, în momentul de față, prezentându-se astfel:

 • 8 solicitanți au fost notificați privind selectarea cererilor de finanțare și semnarea contractelor de finanțare,
 • 5 solicitanți au fost notificați privind selectarea cererilor de finanțare, urmând să fie notificați privind semnarea contractelor de finanțare,
 • 7 proiecte sunt în curs de evaluare.
 1. În perioada 27 septembrie – 30 octombrie 2017, Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest a organizat prima sesiune de depunere proiecte pentru finanțare prin măsura 5/6A – Non-agricol, cu o alocare nerambursabilă de 700.000 euro.

Au fost înregistrate 20 de proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 908.523 euro, din care:

 • 9 proiecte au selectate pentru finanțare, cu o valoare publică nerambursabilă de 588.523 euro,
 • 5 proiecte sunt eligibile, dar neselectate pentru finanțare din lipsa fondurilor,
 • 5 proiecte neeligibile și
 • 1 proiect neconform.

În data de 6 martie 2018, Asociația G.A.L. Microregiunea DBSV a depus la OJFIR Dâmbovița cele 9 proiecte eligibile și selectate pentru finanțare, acestea fiind în prezent în proces de evaluare.